Fotografia de grup dels assistents al kick off del projecte UNICORE a Haifa.