En funcionament les noves versions dels programaris Orca i Quantum Espresso

En funcionament les noves versions dels programaris Orca i Quantum Espresso

S’han instal·lat a l’Altix UV 1000 (pirineus) i a l’Hybrid Bull (collserola) les últimes versions estables de les aplicacions Orca (4.0) i Quantum Espresso (6.1).

Orca és un programari de propòsit general per a càlculs de química computacional amb especial èmfasi en l’estudi de les propietats espectroscòpiques de molècules amb capa oberta. Implementa una amplia varietat de mètodes de càlcul (mètodes semi-empírics, DFT, etc).

La nova versió (4.0) del programari Orca ofereix una revisió a fons del programari i inclou diversos mètodes nous, com ara versions de Coupled Cluster (CC), Moller-Plesset (MP) i derivats amb la metodologia d’orbitals naturals basats en dominis (DPLNO) i CC amb equacions de moviment (EOM-CCSD i derivats), entre d’altres.

També incorpora moltes millores als mètodes ja inclosos, com per exemple l’avaluació d’integrals amb quatre centres més ràpida, gradients per a mètodes més complexos, MDCI més ràpida i efectiva, automatització dels mètodes CASSCF i MRCI, extensió del mètode TD-DFT a funcionals híbrids (amb gradients analítics) i l’adició d’un mòdul de dinàmica molecular.

Podeu trobar tota la informació sobre aquesta nova versió al web d’Orca.

Quantum Espresso és una suite que integra diferents programaris lliures per l’estudi de l’estructura electrònica i el modelatge de materials a la nanoscala. Es basa en la teoria del funcional de la densitat amb una base d’ones planes i fent ús de pseudopotencials.

Les novetats més importants se centren en els funcionals híbrids i destaca la paral·lelització de bandes sobre parells de bandes, l’ACE ha esdevingut l’opció per defecte, els funcionals híbrids funcionen ara amb PAW, s’ha optimitzat el tetrahedron method, s’han corregit diverses errades i s’ha millorat el rendiment.

En les release notes trobareu en detall les novetats d’aquesta nova versió de Quantum Espresso.

Comparteix