Més sobre MOOC's i llibres electrònics

Més sobre MOOC’s i llibres electrònics

En un post de Teresa Sancho, professora dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la Universitat Oberta de Catalunya, escrit al Blok de BiD amb el títol “Més llum sobre el rol de continguts oberts i MOOC’s en l’educació superior del s. XXI” es ressenyen dos informes recents sobre els Massive Open Online Courses (MOOC’s). El troareu a: http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/mes-llum-sobre-el-rol-de-continguts-oberts-i-moocs-en-l%E2%80%99educacio-superior-del-s-xxi

D’altra banda, un post de BDig (biblioteques digitals i cooperació) resumeix la campanya a favor del dret a llegir en digital i parla dels llibres electrònics. El trobareu a: http://bdig.blogspot.com.es/2014/04/la-campana-de-eblida-por-el-derecho.html

 

Comparteix