Informe IUNE 2017 sobre l'activitat d'R+D+I a les universitats espanyoles

Informe IUNE 2017 sobre l’activitat d’R+D+I a les universitats espanyoles

Ja està disponible una nova edició de l’informe de l’Observatori IUNE per al seguiment de l’R+D+I universitària espanyola. IUNE analitza l’activitat de 79 universitats públiques i privades, des del 2006 fins al 2015, a partir d’una àmplia bateria d’indicadors que s’agrupen en sis dimensions: professorat, reconeixement, activitat científica, innovació, competitivitat i capacitat formativa.

L’Observatori IUNE es va posar en marxa el 2012, coordinat pel Laboratori d’Estudis Mètrics de la Informació (Lemi) de la Universidad Carlos III de Madrid, en el marc de l’Alianza 4 Universidades (A4U) integrada per les universitats Autónoma de Madrid, Autònoma de Barcelona, ​​Carlos III de Madrid i Pompeu Fabra.

En aquesta edició de l’informe, s’incorpora informació sobre finançament de les universitats públiques, relativa tant al total d’ingressos liquidats com als ingressos en R+D per professor. També s’han actualitzat els sexennis del professorat de les universitats públiques i privades.

Es manté l’ús exclusiu de fonts oficials per a l’obtenció de les dades, com la Comisión de Evaluadores de la Actividad Investigadora (CNEAI), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI), la Red OTRI (CRUE), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) i el SIIU (Sistema d’Informació Integral Universitària) del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Les dades sobre publicacions s’obtenen de la plataforma Web of Science (WoS).

Comparteix