La Universitat Abat Oliba CEU afegeix les seves dades de recerca al PRC

La Universitat Abat Oliba CEU afegeix les seves dades de recerca al PRC

La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) ha entrat a formar part del Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC), des d’on ja es poden consultar bona part de les seves dades de recerca.

Així, la UAO CEU ha aportat al PRC les dades de 1.166 publicacions, 160 tesis, 31 investigadors i 5 departaments. En properes càrregues té previst incorporar també la informació dels seus projectes i grups de recerca.

Per al Dr. Jesús Montes Peral, vicerector de Recerca i Relacions Internacionals de la UAO CEU, “sens dubte és molt important mostrar públicament en accés obert i per mitjà d’aquest Portal els resultats produïts pels investigadors de la nostra universitat, ja que això fa augmentar la seva visibilitat. El PRC contribuirà també a reforçar els nostres processos de gestió unificada de la recerca”.

A més, Montes ha afegit que, “el Portal ha de servir per conèixer l’estat actualitzat dels projectes de recerca que s’estiguin desenvolupant a les universitats catalanes, la qual cosa permetrà crear sinergies entre els investigadors que faran millorar la seva feina”.

La càrrega de les dades de la UAO CEU s’ha dut a terme per mitjà de la importació de la seva base de dades usant l’estàndard CERIF (Common European Research Information Format). La UAO CEU va signar el conveni per participar al PRC el 15 de desembre de 2016.

El PRC recull i difon en un únic espai els resultats de la recerca produïda a les universitats i centres de recerca catalans. Adreçat a la comunitat científica local i internacional, així com també a empreses i organitzacions finançadores, el PRC és d’accés obert i es basa en formats estàndard que faciliten la reutilització de les dades. El Portal és una iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca, portada a terme pel CSUC sota la direcció d’una comissió de vicerectors de recerca i política científica de les universitats catalanes i per representants de centres de recerca que hi participin.

Comparteix