Noves institucions participants al TDX

La Universidad de Sevilla s’han incorporat a la cerca global del repostori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) al mes de juny, on ja en formen part 27 universitats d’arreu de l’Estat.  D’aquesta manera, més de 1.900 tesis de la Universidad de Sevilla són consultables a través d’aquest cercador global que accedeix a les metadades d’altres repositoris que usen el protocol d’interoperabilitat OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).

D’altra banda, la Universitat d’Andorra ja forma part del respositori cooperatiu TDX des del mes d’abril. Amb la incoporació de la UdA al TDX, el repositori ja compta amb un total de 19 universitats participants. Tots els documents del TDX es troben en accés obert per a qualsevol usuari.

Comparteix