El CBUC, del 1996 al 2013, i el 2013 també

El CBUC, del 1996 al 2013, i el 2013 també

El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) –creat l’any 1996 per gestionar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)- s’ha dissolt el 2013 per fusionar-se amb el Consorci de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i formar el nou Consorci de Serves Universitaris de Catalunya (CSUC). Al llarg de la seva vida el CBUC ha creat fins a 12 programes que ara seran continuats per l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC. La memòria del 2013 detalla els assoliments de l’any, però es fixa també en els orígens i els assoliments dels diferents programes que passen del CBUC al CSUC. Podeu consultar-la aquí.

Sota la presidència de l’Honorable Conseller d’Economia i Coneixement, el 19 de novembre passat, es va celebrar al Palau de la Generalitat un acte commemoratiu de les activitats del CBUC entre 1996 i 2013. L’acte va comptar amb la presència de les principals autoritats acadèmiques i de la SUR i va reunir bona part de les persones que han participat durant aquests anys en els òrgans de govern o en grups de treball del CBUC. El 26 de novembre de 2013, el Consell de Govern del CBUC va aprovar el projecte de fusió i la dissolució i extinció del Consorci amb efectes d’1 de gener de 2014.

El CBUC s’integra en el CSUC aportant-hi 12 programes d’activitats consolidats, un ampli teixit de membres associats i institucions col·laboradores i un prestigi consolidat, tant a nivell nacional com internacional, per la seva contribució a la millora dels serveis bibliotecaris de les universitats i a la creació d’infraestructures d’àmbit català en informació i recerca.

Segons paraules de Lluís Jofre, director general d’Universitats, a la darrera reunió del Consell de Govern del Consorci: “la incorporació del CBUC al CSUC li ha de permetre fer propostes que vagin més enllà dels seus objectius inicials.”

Comparteix