Més de 10.000 investigadors al Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya

Més de 10.000 investigadors al Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya

Després d’efectuar la darrera càrrega, el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC) ja compta amb les dades de més de 10.000 investigadors.

Aquest augment ha estat causa, en part, de l’obertura del Portal als centres de recerca, que de moment ja s’ha materialitzat amb la incorporació del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i que properament continuarà amb la incorporació d’altres centres de recerca que també volen afegir-hi les seves dades de recerca.

El Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC) recull i difon en un únic espai els resultats de la recerca produïda a les universitats i centres de recerca catalans. Adreçat a la comunitat científica local i internacional, així com també a empreses i organitzacions finançadores, el PRC és d’accés obert i es basa en formats estàndard que faciliten la reutilització de les dades. El Portal és una iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca, portada a terme pel CSUC sota la direcció d’una comissió de vicerectors de recerca i política científica de les universitats catalanes i per representants de centres de recerca que hi participin.

Comparteix