Infografies per difondre l'eina "Research Data Management Plan"

Infografies per difondre l’eina “Research Data Management Plan”

El Grup de Treball de Suport a la Recerca, format per representants de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, de Girona, de Lleida, Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya, de Vic-Central de Catalunya, Ramon Llull i Jaume I, i també per l’Àrea de Ciència Oberta i TIC del CSUC, ha publicat dues infografies per difondre l’eina en línia “Research Data Management Plan“.

Les infografies es troben disponibles en català i en anglès i expliquen, de manera fàcil i clara, les diferents opcions que permet fer l’eina:

  • Crear plans de gestió de dades FAIR per a Horitzó 2020.
  • Compartir els plans amb d’altres investigadors atorgant permisos de lectura, escriptura o administració conjunta.
  • Exportar els plans en diferents formats (DOCX, PDF, XML…) per presentar-ho als organismes de finançament.

Podeu consultar i descarregar les infografies aquí.

InfografiesRDMCCBY

Comparteix