Videosessió TECNIRIS@ sobre la infraestructura d'emmagatzematge del CSUC

Videosessió TECNIRIS@ sobre la infraestructura d’emmagatzematge del CSUC

Del 2 al 4 d’octubre, RedIRIS ha organitzat unes Jornades sobre emmagatzematge en forma de videosessions, les anomenades videosessions TECNIRIS@, que han comptat amb la participació del CSUC.

En concret, Xavier Peralta, administrador de sistemes del CSUC, ha participat a la videosessió del 4 d’octubre on ha parlat sobre la infraestructura d’emmagatzematge del CSUC. Precisament, el CSUC ha renovat recentment la seva infraestructura d’emmagatzematge com a part de l’estratègia per adaptar-se a les exigències del moment. Els nous equips, ja en ple funcionament, permeten al Consorci oferir serveis d’emmagatzematge al núvol orientats a objecte, el conegut S3, així com també el servei HDFS (Hadoop Distributed File System), molt utilitzat en entorns de Big Data basats en plataformes Hadoop i serveis de disc alt rendiment per a HPC mitjançant BeeGFS.

Amb els nous equips, el CSUC ha fet una aposta clara per cobrir les necessitats d’emmagatzematge de grans volums de dades i de rendiment. Així, disposa ara d’un sistema centrat en rendiment format per les dues cabines NetApp amb creixement vertical, una FAS8020 i una FAS2554. Aquestes cabines donen suport a la virtualització i plataformes al núvol (PAAS), com ara bases de dades.

Comparteix