Les empreses catalanes perden el lideratge estatal en els projectes d’innovació finançats pel CDTI (2000-15)

Les empreses catalanes perden el lideratge estatal en els projectes d’innovació finançats pel CDTI (2000-15)

La captació de crèdits del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és un bon indicador de l’evolució dels projectes d’R+D+I del sector empresarial. Ara s’ha actualitzat l’informe estadístic “Projectes del CDTI per comunitats autònomes“, que disposa de la informació completa del període 2000-2015.

Malgrat un cert repunt en els darrers anys, la convocatòria del CDTI de l’any 2015 segueix per sota dels nivells de l’inici de la crisi econòmica en l’import dels crèdits concedits (848,1 milions d’euros, en comparació als 1.238,74 finançats l’any 2009). En relació al global estatal, les empreses catalanes perden el lideratge i mantenen la tendència clara a la baixa.

El CDTI depèn del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) i promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses, mitjançant les sol·licituds de finançament i suport a projectes estatals i internacionals. Des de l’any 2000, el CDTI ha finançat 18.327 projectes empresarials d’R+D+I amb un crèdit global de 10.262,09 milions. El cost total dels projectes és de 16.803,19 milions, si bé es detecta una tendència a la baixa del cost mitjà (l’any 2015, s’ha situat als 655.782 euros per projecte). Per contra, el percentatge de finançament públic respecte al cost total del projecte d’R+D+I ha anat en augment, passant d’un 43,1% (any 2000) a un 70,7% (any 2015).

Podeu veure dades per comunitats autònomes a la notícia completa procedent de l’Observatori de la Recerca de l’IEC.

Comparteix