Els universitaris i investigadors llegeixen en electrònic gràcies a la BDC

Els universitaris i investigadors llegeixen en electrònic gràcies a la BDC

La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) va iniciar els seus serveis el 1999 amb l’objectiu d’oferir un conjunt nuclear d’informació electrònica interdisciplinar per a la totalitat de la comunitat universitària i investigadora de Catalunya, independentment de la institució des d’on aquestes persones exercissin la seva activitat.

Les contractacions cooperatives de la BDC permeten l’accés a unes 16.500 revistes electròniques, a uns 16.000 llibres electrònics, a 22 bases de dades i a 34 recursos e- catalans d’accés obert.

En les contractacions de la BDC hi participen 21 institucions. Entre les no consorciades, per la importància de la seva participació, destaquen les universitats d’Andorra, Jaume I de Castelló i Illes Balears. L’ús dels continguts de la BDC és analitzat anualment a partir d’un informe estadístic acumulat que és debatut en el si de les institucions participants en les contractacions.

Al llarg dels últims cinc anys (2009-2013) s’han consultat 24,5 milions d’articles de les llicències de revistes electròniques contractades; el consum d’articles no ha deixat de créixer durant aquest període, i no sembla haver assolit encara el seu sostre.

Durant el 2013, s’han descarregat prop de 5.770.000 articles, un 8,15% més que l’any 2012, fet que confirma la tendència a l’alça de l’ús de les revistes electròniques dins la BDC, tot i que de manera més atenuada que en el seu inici. Pel que fa als llibres electrònics i les bases de dades, les dades són difícils d’analitzar, ja que sovint els proveïdors fan canvis en la manera de comptar els usos.

El més destacable de 2013 han estat, però, els resultats econòmics, ja que, gràcies a l’acció del CBUC i la resta de consorcis s’ha gaudit de disminucions de costos remarcables, sense o amb petites pèrdues de continguts. Això ha permès reduir el cost de la despesa en revistes en un 4,83% de mitjana.

Un altre aspecte important ha estat la migració del suport que es donava en gestió de referències bibliogràfiques cap a la plataforma Mendeley. Gràcies a participar en un programa pilot amb l’editorial Elsevier, els membres del CBUC han pogut disposar gratuïtament de la versió Premium de Mendeley, que és una versió amb més prestacions i capacitats que la convencional. La migració de programari s’ha fet sense incidències notables gràcies al suport que s’ha donat als usuaris des de les biblioteques. A la fi de 2013 hi havia 10.054 usuaris de Mendeley entre totes les institucions participants en el programa.

 

 

Comparteix