RACO i RECERCAT el 2013

RACO i RECERCAT el 2013

A la fi de 2013, el repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) donava accés a 155.911 articles de 399 revistes, dels quals un 88% són a text complet. Les institucions editorials participants són 74 de les quals 9 s’hi han incorporat el 2013 (Universitat Rovira i Virgili, Associació Catalana d’Esperanto, Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, Ateneu de Natura, Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Fundació Cipriano García, Societat d’Onomàstica, i Veus Baixes-Espai de versos i lletres).

El nombre de consultes de l’any ha estat de 10.108.202. El comitè científic de RACO està format per Ernest Abadal (Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB), Laura Borràs (Institució de les Lletres Catalanes), Lluís Rovira (Institució CERCA), Jaume de Puig (Institut d’Estudis Catalans), Eugènia Serra (BC) i Lluís Anglada (CBUC).

RACO és un repositori que conté articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. Va néixer el 2001 dins la Base de Dades de Sumaris del CBUC a la qual es van començar a afegir els textos complets dels articles d’algunes revistes. El 2005 es va signar el conveni per fer un portal de revistes científiques catalanes en accés obert (RACO) entre el Departament d’Universitats de la Generalitat, la BC, el CESCA i el CBUC. El seu creixement s’ha vist afavorit pels ajuts de digitalització atorgats pel Departament de Cultura que han permès digitalitzar 136 revistes amb un total de 521.104 pàgines entre els anys 2006 i 2010.

Per la seva part, a la fi de 2013, al Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) hi participaven 24 institucions i hi havia 62.126 documents, repartits en 685 col·leccions. L’aspecte més destacat de l’any ha estat la incorporació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) al repositori.

RECERCAT recull la literatura de recerca a text complet de les universitats i centres d’investigació de Catalunya, com ara articles, treballs d’investigació, treballs de fi de màster, ponències de congressos, informes, etc. Va iniciar-se el 2005, després que un grup de treball creat dos anys abans per escollir un gestor de codi lliure per als repositoris cooperatius optés per DSpace. La feina feta per recollir la producció científica de les universitats de Catalunya va suposar que el 2010 la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) aprovés un full de ruta per afavorir l’accés obert. Sens dubte aquest acord serví perquè el 2013 totes les universitats consorciades tinguessin mandats de polítiques de dipòsit de la producció científica.

Comparteix