Declaració de la EUA a favor de la Ciència Oberta

Declaració de la EUA a favor de la Ciència Oberta

El 27 d’octubre, el Consell de l’European University Association (EUA) ha publicat una declaració sobre la Ciència Oberta. El document inclou missatges clau del sector universitari dirigits a les institucions de la Unió Europea i als governs nacionals, amb l’objectiu de contribuir a un desenvolupament més ràpid d’un sistema obert d’intercanvi de coneixements acadèmics.

La declaració se centra especialment a prioritzar l’accés obert a les publicacions i dades d’investigació, i a crear les condicions adequades per a la reutilització dels resultats de la investigació finançada amb fons públics. La declaració cobreix diferents àrees, incloent infraestructura, habilitats i desenvolupament de capacitats; compromís dels investigadors amb l’accés obert; enfocament d’avaluació de recerca, i desenvolupament legislatiu.

Comparteix