Informe d’impactes socioeconòmics de les universitats i el sistema públic de recerca de Catalunya

Informe d’impactes socioeconòmics de les universitats i el sistema públic de recerca de Catalunya

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha publicat l’informe “Impactes socioeconòmics de les universitats i el sistema públic de recerca de Catalunya“.

Aquest informe s’estructura en quatre grans apartats:

  • En el primer es quantifica l’aportació del SiCUP, que engloba tot el conjunt d’activitats originades per les universitats públiques catalanes.
  • En el segon s’analitza l’impacte que genera sobre l’economia catalana la resta del sistema d’R+D+I públic a Catalunya.
  • En el tercer apartat s’agrega el conjunt d’impacte generat pel SiCUP i les altres entitats d’R+D+I públiques a Catalunya i es proporciona una visió ampliada de l’impacte quantitatiu dels esforços públics en l’àmbit de la formació superior i la recerca, tant universitària com no universitària.
  • En el quart, l’informe aporta una anàlisi qualitativa de cinc dimensions clau de la universitat pública catalana d’importància estratègica i potencialitat per a la societat i l’economia del país: el mercat de treball, la innovació i transferència, la internacionalització, l’emprenedoria i la responsabilitat social.

L’informe es pot consultar a www.indicadorsuniversitats.cat, on també es pot accedir a d’altres estudis que prenen el pols al sistema públic universitari català, com ara l’Informe d’indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes (des de 2012) i l’Informe d’indicadors de formació i docència de les universitats públiques catalanes (des de 2016).

El conjunt dels estudis mostren que els impactes de les universitats a la societat són múltiples. Els més directes i de major abast són la formació de ciutadans i professionals, i la recerca.

Font: ACUP

Comparteix