Instal·lat un nou sistema híbrid de càlcul de Bull

Instal·lat un nou sistema híbrid de càlcul de Bull

El CSUC compta amb un nou sistema híbrid de càlcul de Bull, anomenat collserola. Amb la instal·lació d’aquest nou maquinari, s’han reforçat les necessitats de càlcul dels usuaris del Consorci, ja que ara disposen d’un nou tipus d’arquitectura híbrida de memòria distribuïda i d’alta velocitat, gràcies a la xarxa InfiniBand.

Aquest sistema disposa de 240 nuclis en 20 processadors Intel Xeon E5-2697 v2 (12 nuclis a 2,7 GHz), distribuïts en 10 nodes, i 2,8 TB de memòria. Cada node compta amb un coprocessador Intel Xeon Phi 5120P (60 nuclis, 1,053 GHz), amb l’objectiu d’oferir una extensió de rendiment als processadors per a aplicacions optimitzades per a processament de fils múltiples.

Aquests nodes tenen una memòria de 256 GB (10 GB per nucli), amb l’excepció del primer d’ells, que té 512 GB. Per aquest motiu, són molt bons per realitzar càlculs que tinguin requeriments d’ús de molta memòria. Amb els 15,29 Tflop/s de rendiment d’aquest servidor, el rendiment total del Consorci ha passat a 33,64 Tflop/s.

Comparteix