El paper de les biblioteques en l'adopció dels principis FAIR per a dades

El paper de les biblioteques en l’adopció dels principis FAIR per a dades

El Research Data Management Working Group del LIBER ha publicat un fulletó informatiu (fact sheet) amb consells per iniciar el servei de gestió de dades de recerca a les biblioteques universitàries.

El fulletó respon a 3 grans preguntes:

  1. Què són els principis FAIR aplicats a les dades?
  2. Per què són importants les dades FAIR?
  3. Com poden les biblioteques iniciar el servei?

En el primer apartat, s’explica que perquè les dades siguin FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable) aquestes han de ser cercables (amb metadades i identificadors únics i persistents), accessibles (dades i metadades comprensibles per humans i màquines i que es trobin dipositades en repositoris verificats), interoperables (vocabularis controlats) i reusables (amb llicències clares i que s’informi de la procedència).

El perquè de la importància de fer FAIR les dades s’explica en el segon apartat.

En el darrer apartat, es proposen diferents accions a dur a terme per tal de començar a oferir el servei a les biblioteques universitàries, com ara promocionar els principis FAIR als investigadors i al personal TIC; incorporar els principis FAIR als plans de gestió de dades o a les pràctiques i polítiques de preservació, i/o cercar oportunitats per curar, enriquir, capturar i preservar les dades de recerca, entre d’altres.

A més, al final del document trobem una selecció de recursos formatius i informatius que poden ajudar a iniciar-se en la temàtica.

Comparteix