Celebrada la reunió de consorcis de biblioteques universitàries per afavorir l'OA

Celebrada la reunió de consorcis de biblioteques universitàries per afavorir l’OA

D’acord amb l’acordat en la reunió virtual de la taula de consorcis de biblioteques del passat 20 d’octubre, ha tingut lloc al CSUC una reunió extraordinària amb l’objectiu, d’una banda, d’analitzar la situació actual de l’accés obert, Open Access (OA), a Europa pel que fa a mesures “pro-OA” que puguin acompanyar les contractacions consorciades; i de l’altra, d’estudiar, i si escau adoptar, mesures que afavoreixin aconseguir l’objectiu europeu del 100% d’OA l’any 2020.

Per part del CSUC, dins d’aquesta reunió han intervingut Lluís Anglada, director de Ciència Oberta, qui ha parlat sobre “Contractacions consorciades i Open Access” juntament amb Anna Rovira, de la UPC.

A més, Sandra Reoyo, coordinadora de Recursos d’Informació per a la Recerca del CSUC, ha comentat les “Recomanacions per afavorir l’OA aprovades pels vicerectors de les universitats de Catalunya”.

A la reunió, també hi han participat altres representants nacionals i internacionals de l’àmbit bibliotecari, com ara FCYT, Southern European Libraries Link (SELL), Max Planck Digital Library, Couperin i FCCN.

Comparteix