BiblioLab: procés de reflexió

BiblioLab: procés de reflexió

El  passat 12 de desembre, el CSUC ha participat en una jornada de reflexió sobre les biblioteques públiques a Catalunya i les seves funcions.

Aquest procés s’engloba dins l’anomenat BiblioLab (Laboratoris de creativitat, experimentació i innovació a les biblioteques públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona). Des del mes de maig de 2017 fins avui, s’han dut a terme diverses activitats relacionades amb aquest procés, com ara activitats informatives, un viatge a Dinamarca o aliances amb centres externs.

Al març de 2018 es farà de nou un plenari per donar a conèixer les accions dutes a terme i els resultats d’aquesta jornada.

Durant la jornada, els assistents s’han repartit en tres grups per facilitar la reflexió i l’aportació de noves idees per innovar en l’àmbit de les biblioteques públiques. Els gràfics de sota representen i resumeixen les idees sorgides.

Comparteix