Impartit el curs sobre el nou sistema híbrid Bull: ús dels coprocessadors Intel Xeon Phi

Impartit el curs sobre el nou sistema híbrid Bull: ús dels coprocessadors Intel Xeon Phi

S’ha impartit un curs sobre el nou maquinari instal·lat, el sistema híbrid de Bull, on s’ha realitzat, d’una banda, una breu introducció sobre l’àrea de Càlcul Científic del CSUC, encarregada tant de la gestió del nou Bull i de la resta de maquinari de supercomputació com de donar suport a la investigació desenvolupada pels diferents grups de recerca que en fan ús.

De l’altra, també s’ha presentat el nou maquinari adquirit a Bull i s’ha explicat com treballar-hi i les seves principals característiques, centrant-se especialment en extreure el màxim rendiment dels coprocessadors Intel Xeon Phi que es troben a cada node d’aquest maquinari i que tenen per objectiu oferir una extensió de rendiment als processadors per a aplicacions optimitzades per a processament de fils múltiples.

Els coprocessadors Intel Xeon Phi proporcionen un rendiment més eficient per a aplicacions altament paral·leles. Contenen 60 cores a 1,053 GHz i ofereixen fins a 8 GB de capacitat de memòria, amb un pic d’amplada de banda de memòria de 320 GB/s. Tot i que els cores no són gaire ràpids en comparació amb l’estàndard actual, aquest fet es compensa per l’elevada capacitat de paral·lelisme del coprocessador. El seu punt fort és l’aprofitament de les aplicacions ja existents, sense necessitat d’haver de reprogramar el codi en un altre llenguatge, tal i com succeeix amb altres tipus d’acceleradors. Aquest fet redueix la complexitat del desenvolupament, optimització i manteniment del codi. Tot i que cal recompilar les aplicacions i optimitzar-les per aconseguir el màxim rendiment, els desenvolupadors no necessiten aprendre noves eines ni models propietaris de desenvolupament.

 

Comparteix