El primer contracte derivat de l'acord marc de gasos de laboratori, en marxa

El primer contracte derivat de l’acord marc de gasos de laboratori, en marxa

L’acord marc per al subministrament de gasos tècnics i líquids criogènics està a punt d’adjudicar-se i el CSUC està ja preparant el primer contracte derivat conjunt entre diferents centres que podrà ser prorrogat tres anys més i que està obert a l’adhesió de nous participants.

Aquest acord marc busca l’homologació d’empreses que subministrin gasos tècnics i líquids criogènics, al grup de compra de gasos de laboratori que farà una contractació centralitzada sota la coordinació del CSUC. El subministrament es divideix en dos lots. El Lot 1, relatiu als gasos i líquids criogènics en ampolles i recipients tipus DEWAR, i el Lot 2, corresponent a gasos i líquids criogènics en tancs. La licitació facilita la contractació a tots els participants, ja que simplifica la cadena de compra mitjançant els contractes derivats, que poden celebrar-se conjuntament, com en aquest cas, o de forma individual.

A conseqüència dels canvis en la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, resulta interessant que les institucions que ho desitgin s’afegeixin. Desprès d’un treball conjunt amb el grup de treball de gasos de laboratori, format pel Parc Científic de Barcelona (PCB), l’Institut de Recerca i Tecnologies Agrolimentàries (IRTA), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), la Universitat de Lleida (UdL), l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el resultat és molt satisfactori i pot ser útil afegir-se tant per a la tramitació de les compres dins la nova llei com per als bons preus, la informació veraç i detallada i també pel bon servei i flexibilitat per als investigadors de les institucions.

Principals característiques de l’acord marc

Les empreses seleccionades per al subministrament del Lot 1 són: Carburos Metálicos, Air Liquide i Messer. Per al Lot 2, Carburos Metálicos, Air Liquide, Messer i Abelló Linde. La durada de l’acord és de dos anys prorrogable dos més.

Les seves característiques són: preus màxims competitius establerts i llistat de productes definit, ampli i amb flexibilitat per afegir barreges de gasos als derivats. Els terminis de lliurament són ajustats i contemplen penalitzacions en cas d’incompliment.

A més, es facilita molt la tramitació dels contractes derivats. Per al Lot 1 només cal definir quantitats de cada gas i demanar l’oferta econòmica a les empreses seleccionades i escollir la més econòmica. L’empresa adjudicatària enviarà la informació detallada i també agregada sobre la facturació.

Els contractes derivats conjunts els gestiona directament el CSUC i els individuals cadascun dels centres.

Contracte derivat conjunt per al Lot 1

El contracte derivat conjunt per al Lot 1, que ja està en preparació, compta de moment amb la participació del PCB, l’IRTA, l’ICN2, la UdL i l’ICFO. L’adhesió a aquest derivat conjunt està oberta a la participació de nous centres i entitats, per això si teniu interès en afegir-vos-hi o voleu participar a l’acord marc però no al derivat, podeu posar-vos en contacte amb Sònia Garcia (93 551 6217).

El termini per enviar la documentació necessària per adherir-se al derivat i a l’acord marc finalitza el proper 19 de gener. El servei es preveu posar en marxa el proper 15 de febrer. Els interessats en adherir-se a l’acord marc i fer derivats individuals poden enviar la documentació necessària en qualsevol moment previ al derivat.

Comparteix