Disponibles les noves tarifes per al 2018

Disponibles les noves tarifes per al 2018

Ja estan disponibles al web corporatiu les tarifes dels serveis prestats pel CSUC (sense IVA) i la política de facturació, aprovades per la Comissió Executiva del 23 d’octubre de 2017.

Per al 2018, es mantenen les tarifes desglossades en dues parts, una per cobrir les despeses internes d’assistència tècnica i operació, que es facturarà sense IVA a les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi, i l’altra per als serveis externs (hostatge, manteniment, llicències i suport extern) que es facturaran amb IVA.

Les tarifes s’han modificat d’acord amb els criteris aprovats per l’esmentada Comissió Executiva. Els principals canvis que s’han produït són:

  • Incrementar les tarifes associades a l’assistència tècnica i l’operació en un 1% per compensar l’augment del cost de personal del 2017.
  • Incrementar les tarifes associades a costos externs d’acord amb l’augment previst pel proveïdor.
  • Eliminar la tarifa de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) centralitzada per al 2018 ja que tots els productes passaran a pagar-se en l’any del seu accés.
  • Modificar les tarifes d’e-Administració per la incorporació del Gestor Documental.
  • Modificar les tarifes de compres conjuntes d’EFA per al 2018 amb la condició de revisar-les en un termini d’un any segons els estalvis produïts: 0,35% per a entitats del Sistema Universitari de Catalunya (consorciats o no), 0,40% per a altres entitats de Catalunya i 0,45% per a altres entitats de fora de Catalunya.
  • Fixar les tarifes de disc al núvol en una quota d’alta per usuari de 3,69 € d’assistència tècnica i operació i de 4,75 € d’hostatge i manteniment, més una quota anual per usuari, amb una quota de fins a 100 GB de disc, de 7,97 € d’assistència tècnica i operació i 17,11 € d’hostatge i manteniment.

Trobareu el llistat complet de tarifes i la política de facturació al document “Tarifes per a l’exercici 2018“.

Comparteix