Els repositoris TDX, RECERCAT i MDX durant el 2017

Els repositoris TDX, RECERCAT i MDX durant el 2017

openaccess-orange-locksEl nombre de tesis incorporades al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ha crescut el 2017 un 13,5%, fins arribar a un total de 28.528 tesis de 18 universitats participants. A més, TDX dóna accés a la consulta de més de 100.000 tesis llegides en universitats espanyoles.

Com a actuació important de 2017 cal destacar la renovació de la col·laboració del CSUC com a membre de la cooperativa MetaArchive, per assegurar la preservació de les tesis del repositori. A través de MetaArchive es preserven 385 GB d’informació i es fan entre 5 i 7 còpies de cada tesi.

El Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) acabava el 2017 recollint 128.449 documents de recerca (un 34% més que el 2016) organitzats en 799 col·leccions de 25 institucions participants.

MDX, el repositori cooperatiu de Materials Docents en Xarxa, ha finalitzat el 2017 amb un total de 6.182 ítems agrupats en 56 col·leccions creades per les seves 10 universitats participants.

Comparteix