El TDX arriba a les 30.000 tesis incorporades!

El TDX arriba a les 30.000 tesis incorporades!

El repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ja conté 30.000 tesis doctorals incorporades, només dos mesos i mig després que s’afegís la número 29.000.
Aquest fet demostra que es continua la tendència iniciada a la fi de 2017 d’un ritme d’incorporació de 1.000 tesis en tan sols dos mesos i mig, quan aquest ritme sempre havia estat al voltant dels quatre mesos.

La tesi número 30.000, que ha incorporat la Universitat de Barcelona (UB), ha estat escrita per Catrin Youssif i porta per títol Myeloid p38 MAPK signaling in intestinal homeostasis, inflammation and tumorigenesis = Señalización por la MAPK p38 de células mieloides en la homeostasis, inflamación y tumorogénesis intestinal. El treball ha estat dirigit per Ángel Rodríguez Nebreda i Mònica Comalada Vila i presentat al Departament de Biomedicina de la UB.

Per a la seva autora, el TDX “és una excel·lent manera de preservar les tesis doctorals i una eina també excel·lent per augmentar l’accés obert a la recerca portada a terme a les universitats, millorant la visibilitat i l’impacte de la nostra recerca”. A més, sosté que “molts articles publicats es basen en investigacions de tesis doctorals i, per tant, és molt útil poder accedir en línia a aquestes recerques que no se solen publicar a revistes científiques degut a limitacions d’espai”.

L’objectiu d’aquesta tesi ha estat investigar el paper de la proteïna p38 mieloide en la reparació de la mucosa intestinal i les seves implicacions en el càncer colorectal a través de la realització d’assajos in vivo en ratolins i experiments també in vivo utilitzant models cel·lulars. S’ha observat que els ratolins amb regulació mieloide de la p38α generen menys tumors de còlon en resposta al tractament AOM/DSS (Azoxymethane/Dextran Sulfate Sodium) en comparació amb els ratolins sense tractar.

Comparteix