La UVic-UCC inicia la implantació de l'e-Administració per operar completament de forma digital

La UVic-UCC inicia la implantació de l’e-Administració per operar completament de forma digital

La UVic-UCC ha començat a aplicar l’e-Administració en algunes de les seves funcions i serveis. Aquest procés, que s’anirà aplicant per fases, permet incorporar les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) en els tràmits que aquesta universitat ha de portar a terme amb les administracions públiques.

L’objectiu és transformar el procediment administratiu tradicional de paper a electrònic i consolidar aquesta via com a nou mitjà de relació entre la UVic-UCC i els seus clients. A més, aquest canvi permetrà millorar la productivitat i simplificar bona part dels processos burocràtics, tal com marca la llei administrativa vigent.

Aquest procés de la transformació digital de la gestió administrativa vol aconseguir la plena integració electrònica de tots els procediments que en aquests moments es duen a terme de forma manual. Així, la UVic-UCC, ja va dissenyar la Seu Electrònica durant el curs 2016-17 i usa el registre electrònic que permet registrar l’entrada i la sortida d’escrits i comunicacions que s’hi gestionen.

A més, també ha adquirit un nou gestor documental, que proveeix el CSUC i que es començarà a implantar al llarg d’aquest segon semestre, per gestionar expedients 100% electrònics. També, la UVic-UCC ha començat a proporcionar certificats digitals als principals càrrecs directius que els permet signar electrònicament documentació, com per exemple, documents de resolució de concessió d’ajuts.

El servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre, amb el suport de la Secretaria general, Gerència i l’Àrea TIC, s’encarrega coordinar aquesta transformació digital que aportarà beneficis en temes de digitalització certificada, permetrà l’estalvi en material administratiu, aportarà un benefici ecològic i augmentarà l’eficiència en la gestió administrativa.

Font: L’apunt, blog informatiu de la UVic-UCC

Comparteix