El CSUC licita una plataforma comuna de contractació electrònica

El CSUC licita una plataforma comuna de contractació electrònica

El CSUC ha licitat la contractació d’una plataforma comuna per a la gestió dels expedients de contractació electrònica per a sis universitats catalanes (UB, UPF, UdG, UdL, UOC i UVIC-UCC) i el propi CSUC.

La necessitat de disposar d’una eina comuna de contractació electrònica ve marcada per l’obligació de totes les entitats del sector public de donar compliment a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquesta llei obliga les administracions públiques a modernitzar-se en matèria d’administració electrònica, permetent als ciutadans la comunicació amb elles a través de mitjans electrònics, la presentació i obtenció de documents digitals, i una sèrie d’altres drets que impliquen la necessitat que les administracions adeqüin la seva gestió a la idea que el document digital té la mateixa validesa que l’alternativa en paper.

Per això, les universitats participants juntament amb el propi CSUC han licitat aquesta plataforma electrònica, que compta amb un pressupost de licitació de 200.000 € i una durada del contracte de 2 anys prorrogable.

La plataforma electrònica comuna de gestió d’expedients permetrà una gestió eficient dels servei tant des del punt de vista econòmic com d’adequació legal i tecnològica als canvis que es produeixin. A més, la plataforma cobrirà el cicle complet, des de l’elaboració de l’esborrany de l’expedient de contractació fins al seu seguiment i tancament.

Comparteix