Els serveis TIC del CSUC, presentats a la Institució CERCA

Els serveis TIC del CSUC, presentats a la Institució CERCA

La Institució CERCA, Centres de Recerca de Catalunya, ha acollit un seminari, adreçat a gerents i directors de TI dels propis centres CERCA, on s’ha presentat el Consorci CSUC. En concret, s’han mostrat els serveis del CSUC que poden ser d’especial interès per a la comunitat CERCA i s’ha aprofitat per obrir un espai de debat que afavoreixi detectar necessitats futures.

Els encarregats de donar la benvinguda al seminari han estat el Sr. Miquel Puig, director general del CSUC i el Sr. Lluís Rovira, director de la Institució CERCA.

Puig ha destacat que “el CSUC és un consorci d’universitats creat per la Generalitat i és hereu de la fusió de dos consorcis, el CESCA i el CBUC”. També ha comentat que “el CSUC centra la seva activitat en tres àrees”. La primera és la documentació, que contempla, entre d’altres, la contractació conjunta de revistes i el Portal de la Recerca (un encàrrec de la Direcció General de Recerca) que té per objectiu recol·lectar la producció de recerca dels sistemes d’informació científica de les universitats catalanes per donar una visibilitat conjunta de les institucions que fan recerca, dels seus investigadors i de la seva producció científica i, a més, donar resposta a la demanda de repositoris de dades científiques.

La segona àrea, hereva del CESCA, són els Serveis TIC que s’ofereixen a les universitats i als centres de recerca, amb l’Anella Científica. Per últim, la tercera àrea d’activitat són les compres conjuntes. En aquest sentit, “agreguem la compra de diverses universitats per obtenir millors condicions per volum i estem oberts a noves incorporacions, ja que així la capacitat de negociació serà més gran”, ha afirmat Puig.

Per la seva part, Rovira ha destacat que aquest seminari “és necessari per explorar què pot fer el CSUC pels centres CERCA i com els centres CERCA hi poden participar”. A més,”la Institució CERCA aglutina avui dia fins a 46 institucions diferents que molts cops tenen necessitat de contractar el mateix, tot i que ho fan de forma independent. Si la contractació es fa de forma conjunta, es creen economies d’escala i s’abarateixen els costos del procés”, ha remarcat.

De fet, Rovira ha comentat que la Institució CERCA està canviant els seus estatuts per poder realitzar contractacions conjuntes i d’aquesta manera reduir els costos que aquestes contractacions comporten. “El CSUC i el CERCA podríen treballar plegats en un futur, unint els seus nodes de contractació”, ha afirmat.

El seminari ha continuat amb la presentació dels Serveis TIC del CSUC, de la mà de Gorka Roldan, cap de Clients i Projectes del CSUC i Xavier Peiró, director de Serveis TIC del CSUC, qui ha mostrat els seus serveis consorciats. El primer ha afirmat que “avui dia les TIC van molt ràpid, la seva evolució és vertiginosa i molt complexa, i cal recolzar-nos els uns amb els altres”. “Els costos d’operació han superat els d’inversió, la infraestructura”, ha afegit Roldan. També ha destacat que “avui en dia les comunicacions són estratègiques, ja que són clau per poder accedir a d’altres serveis”.

Roldan ha continuat comentant en què consisteixen els serveis TIC del CSUC, com ara l’Anella Científica, centrant-se en la seva flexibilitat i remarcant que “les institucions que hi participen són usuàries del CSUC, no de l’operador”. També ha explicat l’àrea de Càlcul Científic, destacant que aquest servei “no es basa en la infraestructura, sinó en el suport tècnic i científic a l’investigador, perquè tregui el màxim profit als recursos disponibles”. També ha parlat del servei d’infraestructura al núvol, del de Certificació Digital i de l’assessorament en tecnologia.

Per la seva part, Peiró, ha comentat que “la compra conjunta comporta una homogeneïtzació, però que no és una renuncia, sinó una petita modificació”. Tot seguit ha exposat el servei d’impressió i reprografia, “que actualment genera moltes despeses i té un equipament dispers”. Així, es pretén “passar a un model en el que no cal fer inversió, en el que es paga per full. Es pretén la reducció de la despesa mitjançant un ús més racional del sistema d’impressió, que inclou la homogeneïtzació d’equips i consumibles”, ha destacat. Peiró ha afegit que “s’està començant a treballar en una segona licitació del servei d’impressió per al 2015”.

Quant al servei de telecomunicacions, Peiró ha remarcat que “s’espera sobretot estalviar, fins a un 20%”, amb la compra conjunta de serveis de telefonia fixa, telefonia mòbil i manteniment dels equips. La propera licitació serà el 2016. Pel que fa al lloc de treball, “el servei s’orienta a no comprar equipament sinó contractar un servei complert que inclogui: provisió d’equipament, provisió de programari general, Servei d’Atenció a l’Usuari, suport on site i manteniment”, ha destacat.

Peiró també ha anunciat “una licitació per al darrer trimestre de 2014  per a una contractació agrupada de serveis de CPD a un proveïdor extern perquè en puguin gaudir les universitats i altres ens del món universitari i de la recerca”.

El seminari ha finalitzant mostrant diverses experiències d’ús dels serveis consorciats que ofereix el CSUC.

La primera ha anat a càrrec d’Imma López, del MACBA, qui ha explicat l’ús que la seva institució fa del servei d’infraestructura al núvol del CSUC amb el que ha allotjat els seus entorns de test, preproductius i productius de la seva plataforma de sistemes de planificació de recursos empresarials en un entorn de núvol privat, a través de l’Anella Científica.

La segona experiència d’ús l’ha presentat Feliu Masseras, investigador de l’ICIQ, qui ha mostrat l’ús que fa l’ICIQ del servei de Càlcul Científic del CSUC, afirmant que “els aporta flexibilitat i potència a més de projectes anuals genèrics i un programari extens”. Per acabar, Antolín Andrés, de la UPF, ha explicat la compra conjunta del subministrament d’energia elèctrica a través del grup de compra del CSUC.

A sota podeu veure una galeria de fotografies de l’esdeveniment (feu clic a la fotografia per ampliar-la).

Comparteix