La Biblioteca de Catalunya afegeix 5 noves col·leccions especials al CCUC

La Biblioteca de Catalunya afegeix 5 noves col·leccions especials al CCUC

La Biblioteca de Catalunya ha incorporat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) cinc noves col·leccions especials:

Documentació de Quima Jaume: Joaquima Jaume i Carbó, més coneguda com a Quima Jaume (Cadaqués, 20 d’abril de 1934 – 30 de gener de 1993), va ser una poeta i assagista catalana, que va viure molt de temps a Cadaqués, tot i que també va viure a Barcelona i un curt període a París. El seu fons conté quatre capses amb documentació personal: “vida social i professional”; “obra poètica impresa”; “premis i homenatges”; “fotografies”; “correspondència”; “reculls de premsa”, i “llibretes amb documentació diversa”.

Partitures i documentació de Josep Voltas Viñas: Prop de 423 documents componen aquest fons organitzat en dos apartats: “1. Música”; “2. Documentació”. La música manuscrita ha estat classificada i organitzada per gèneres i formes i seguidament, per ordre alfabètic; la documentació, per tipologies i blocs documentals. El fons inclou també partitures manuscrites de: G. Andreol, Francesc Laporta, Joaquín Quesada, J.B. Quintana, Bartomeu Serra i J. Sugrañes.

Partitures Frederic Mompou, 1910-1995: Aquest fons, d’aproximadament 250 documents, està format per partitures manuscrites autògrafes, algunes partitures impreses i algun exemplar fotocopiat. Majoritàriament, es tracta de música vocal i música per a piano. El fons s’organitza en vuit apartats: “1. Música escènica”; “2. Música vocal”; “3. Música instrumental”; “4. Música vària”; “5. Arranjaments d’obres anònimes”; “6. Arranjaments d’obres d’altres compositors”; “7. Arranjaments d’obres de Mompou realitzats per altres autors”; “8. Obres d’altres compositors”. Dins dels apartats, les obres es troben ordenades alfabèticament.

Partitures d’Amadeu Vives recollides per Artur Sedó i Guichard, 1898-1919: Partitures manuscrites, majoritàriament autògrafes i alguna reproducció de partitura manuscrita, recollides per Artur Sedó. S’inclou: “El abanico duende”, “Artús”, “Balada de Carnaval”, “Bergamino Lampo”, “La buena ventura”, “La Cena de los Húsares”, “Colomba”, “Doloretes”, “Don Lucas del Cigarral”, “Doña Francisquita”, “Episodios nacionales”, “Euda d’Uriach”, “Los Flamencos”, “La Generala”, “Les joies de la Roser”, “La luz verde”, “La marcha real”, “La Rabalera”,”Pepe Botellas”, “Maruxa”, “La modisteta”, “Noche de verbena”,”La Reina Mimí”, “Secreto de Estado o El sinvergüenza en Palacio”, “El Señor Pandolfo”, “La Sra. Presidenta”, “El Talismán”, “La veda del amor”, “Viaje de instrucción” i “La Villana”.

Partitures d’Agustí Cohí Grau: Fons integrat per música manuscrita instrumental i vocal, encara que també s’hi poden trobar partitures impreses. Hi ha també una part important de música religiosa i nadales. D’obres originals destaquen les composicions de sarsueles i concerts per a orquestra i instrument solista. Com a part important del fons destaquen els arranjaments per a cobla i piano de balls i melodies populars. El fons d’uns 1.436 documents està organitzat en cinc components: “1. Obres d’Agustí Cohí Grau”; “2. Arranjaments, instrumentacions, etc. d’Agustí Cohí Grau i obres atribuïdes”; “3. Obres i arranjaments d’altres autors”; “4. Vària” i “5. Documentació”. Dins dels apartats, les obres estan ordenades alfabèticament.

Podeu consultar totes les col·leccions especials catalogades directament al portal de les col·leccions especials.

Comparteix