El CSUC adjudica a Semic el servei consorciat d'impressió i reprografia

El CSUC adjudica a Semic el servei consorciat d’impressió i reprografia

El CSUC ha signat el contracte amb l’empresa Servicios Microinformática (Semic) per a la compra conjunta del servei d’impressió, reprografia, copiat i digitalització mitjançant equips d’impressió distribuïts a les universitats de Barcelona i de Girona, la Fundació Bosch i Gimpera, el Parc Científic de Barcelona (PCB) i el Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (CELLS).

El valor del contracte, que té una durada de quatre anys i dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna, ha estat de 2.111.414,40 € (IVA exclòs).
El servei consorciat d’impressió i reprografia proporciona un servei integral basat en la modalitat de pagament per còpia a les entitats participants. A més, inclou el subministrament dels equips i consumibles, la seva configuració, manteniment i suport, així com la formació i gestió del canvi necessari. Els equips proposats es distribueixen per les dependències dels diferents campus, afavorint-ne la transformació tecnològica.

Entre els seus beneficis destaquen la reducció de despeses mitjançant un ús racional del sistema d’impressió i còpia, facilitar l’ús de la digitalització i la gestió eficient del servei mitjançant equips multifuncionals d’alta productivitat.

A més, la compra agregada proporciona l’homogeneïtzació d’equips i facilita l’adaptació del sistema per al desenvolupament de projectes encaminats a l’administració electrònica, tot afavorit per un millor control i monitoratge del propi servei a través d’una eina de gestió única.

A l’hora d’escollir la solució s’han valorat aspectes socials i mediambientals. És el cas de la reparació i donació a onegés dels equips d’impressió que es retirin o l’estalvi energètic dels diferents models d’equips proposats. A més, s’ha tingut en compte el compliment d’etiquetes ecològiques de qualitat com ara l’Àngel Blau (The Blue Angel), i EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool).

També s’ha demanat la inclusió d’un pla de provisió al llarg del contracte de tòners i cartutxos remanufacturats amb les corresponents garanties de qualitat segons la normativa al respecte. És el que es coneix amb el nom d’economia circular, un model alternatiu de producció que resulta molt atractiu i viable. La seva finalitat és allargar la vida útil dels productes, consumibles en aquest cas, i, al mateix temps, reduir al màxim els residus generats en el procés de producció. La intencionalitat última és allargar el cicle de vida dels productes fabricats i incorporar mètodes per a la reutilització de certs elements amb una intencionalitat reparadora i regenerativa. Per a l’economia circular és molt important que els productes mantinguin la seva utilitat i valor durant tot el seu cicle vital.

Comparteix