El servei de detecció de plagi suma dues noves institucions

El servei de detecció de plagi suma dues noves institucions

El servei de detecció i prevenció de plagi del CSUC, posat en marxa el 2016, incorpora ara dues noves institucions. És el cas del campus de Terres de l’Ebre de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport, un centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili (EUSES-URV), i de les Escoles Universitàries Gimbernat. Amb aquestes, ja són 15 les institucions, entre universitats i centres de recerca, que fan ús del servei.

Davant l’alt percentatge d’universitaris que copien, ja sigui per desconeixement o per voluntat pròpia, la utilització de recursos per detectar el plagi es converteix en condició indispensable per incentivar i enfortir la qualitat acadèmica i de recerca de Catalunya.

El servei ofert pel CSUC es basa en el programari Urkund, que permet processar un document i localitzar-ne i identificar-ne contingut extret d’altres fonts. A partir d’aquí, s’elabora un informe amb el grau de coincidència del document objecte de comparació i les referències a les coincidències amb altres documents. La solució es pot utilitzar simultàniament des de diverses plataformes, com el Campus Virtual o la mateixa pàgina web del programari usat.

Per a més informació sobre el servei, consulteu la pàgina web del Consorci.

Comparteix