L'aposta per la generació d'energia fotovoltaica a la Universitat de Lleida

L’aposta per la generació d’energia fotovoltaica a la Universitat de Lleida

El passat dia 10 d’abril, durant la darrera reunió del Grup de Treball d’Energia del CSUC, Néstor Vallejo i Ester Jardiel, representants de la Universitat de Lleida (UdL), van presentar el model d’energia fotovoltaica que porta a terme aquesta universitat, pioner, innovador i, sobretot, eficient.

El parc fotovoltaic de la UdL, desplegat per les cobertes dels seus edificis, és ara per ara un dels més gran de les universitats catalanes i espanyoles.

Ja des de l’any 2008, la UdL va decidir apostar per l’energia fotovoltaica i contribuir, així, al canvi de paradigma en la producció energètica mitjançant l’ús d’energies renovables, la producció distribuïda i l’autoconsum. El 2011 es van posar en marxa les primeres instal·lacions amb el mode d’exportació a la xarxa de l’energia elèctrica produïda, i el passat any 2017 va començar a funcionar la primera instal·lació d’autoconsum, actualment la més gran d’aquest tipus en funcionament en les universitats catalanes.

La potència total instal·lada en tota la UdL és gairebé de 500 kWp, amb 2.182 mòduls repartits per les cobertes dels edificis, constituint una superfície activa de generació de 3.554 m² i una producció d’energia elèctrica de més de 650.000 kWh/any.

Tot i això, aquesta aposta per l’energia fotovoltaica es pretén que vagi més enllà. Per això, la Unitat d’Infraestructures de la UdL, responsable de l’execució d’aquests projectes, ha manifestat el seu propòsit de construir els nous edificis amb instal·lació fotovoltaica d’autoconsum “de sèrie”, de manera que la producció energètica pròpia per al seu consum sigui inherent a les instal·lacions de l’edifici ja des del seu origen.

Totes les dades tècniques de producció de les plantes a temps real així com els històrics es poden consultar lliurement al web de la Unitat d’Infraestructures de la UdL.

Comparteix