El CSUC,  stakeholder del projecte europeu ReUseHeat

El CSUC, stakeholder del projecte europeu ReUseHeat

LOGO REUSEHEATActualment, als països de la Unió Europea (UE) es genera prou energia residual com per proveir la demanda de calor de tot el seu parc immobiliari. No obstant això, malgrat aquest potencial, només hi ha uns pocs exemples de recuperació de calor residual en entorns urbans a petita escala al llarg de tota la UE.

En aquest context, l’objectiu del projecte europeu ReUseHeat és demostrar sistemes pioners, avançats, modulars i replicables que facin possible la reutilització de la calor sobrant disponible a escala urbana.

ReUseHeat, abordarà barreres tècniques i no tècniques per mobilitzar projectes i inversions de recuperació de calor en entorns urbans al llarg de tota Europa. En el marc del projecte es duran a terme quatre demostracions a gran escala amb l’objectiu de confirmar la viabilitat tècnica i econòmica de la recuperació/reutilització de la calor sobrant en centres de processament de dades (Braunschweig), col·lectors urbans d’aigües grises (Niça), sistemes de refrigeració en hospitals (Madrid) i una estació de metro (Bucarest).

L’experiència adquirida a partir d’aquests demostradors i d’altres exemples al llarg de tota la UE, es publicarà en una guia per a inversors i promotors que donarà suport a la implantació de l’ús de calor residual en entorns urbans. S’inclouran solucions i tecnologies eficients i innovadores, models de negoci i contractuals adaptats específicament, estimacions de risc, anàlisi financer i de l’impacte d’inversions en recuperació de calor residual a escala urbana i els seus procediments de llicència.

Dins el projecte, el CSUC participa a través de Gas Natural Fenosa com a part interessada (stakeholder) per la seva condició de DC operator and R&E community dissemination agent. La missió del CSUC se centrarà en els progressos del projecte ReUseHeat, on es tindrà accés als resultats de les diferents fases, amb especial èmfasi en l’àmbit de l’eficiència en centres de dades.

ReUseHeat, finançat pel programa de recerca i innovació Horizon 2020, està format per un consorci de 16 membres: IVL, Swedish Environmental Research Institute (coordinador); Euroheat & Power; London School of Economics; CARTIF; Tractebel Engineering; Halmstad University; University of Aalborg; RINA Consulting; CSTB; Electricité de France (EDF); Metropole Nice Côte d’Azur; Metroul; VEOLIA Energie Deutschland; BS|Energy; Gas Natural Fenosa, i Dansk Fjernvarme.

Comparteix