Informe sobre els recursos educatius en obert

Informe sobre els recursos educatius en obert

El concepte dels OER (Open Educational Resources, Recursos Educatius Oberts) inclou tots aquells materials d’aprenentatge i recerca en qualsevol suport que siguin de domini públic o es difonguin amb una llicència oberta que hi permeti l’accés gratuït, com també l’ús, l’adaptació i la redistribució per d’altres sense cap restricció o amb restriccions limitades (UNESCO, 2002).

Al Blok de BiD, Gema Santos, de la UOC, signa una ressenya de l’informe “Open educational resources: global report (2017)” que pretén dibuixar l’estat de la qüestió actual dels OER.

Comparteix