El PRC incorpora imatges de portades de llibres

El PRC incorpora imatges de portades de llibres

Seguint amb les millores implementades al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), s’han enriquit visualment els registres de les publicacions del Portal afegint les portades d’aquells llibres, capítols o parts que disposen d’ISBN i consten a Google Books.

En cas que l’API Google Books identifiqui l’ISBN (tant el de deu dígits com el de tretze), es mostra la portada informada en l’atribut “thumbnail”. Aquí podeu consultar alguns exemples:

Una altra millora afegida darrerament al PRC és l’oferiment d’un enllaç a la versió en accés obert a les publicacions a través de l’eina Unpaywall.

Comparteix