La UAB aprova una política de preservació per al Dipòsit Digital de Documents (DDD)

La UAB aprova una política de preservació per al Dipòsit Digital de Documents (DDD)

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha aprovat, en Consell de Govern, la Política de preservació del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD). L’objectiu és garantir la continuïtat i seguretat del dipòsit i tot el seu contingut en el marc institucional de la UAB.

El Dipòsit Digital de Documents (DDD) és l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i institucional de la UAB alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la Universitat o que les completen.

La política s’ha establert després d’un procediment intern d’avaluació amb l’assessorament de Miquel Térmens, professor i actual degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. S’ha establert, a més, un pla d’actuacions amb les accions de millora que es duran a terme.

La preservació de recursos digitals planteja una sèrie de problemes relacionats amb la gestió tècnica i l’obsolescència de la tecnologia. Els suports d’emmagatzemament poden ser inestables i es deterioren amb els anys. Cal el manteniment dels sistemes, la verificació de la integritat i una garantia d’accés permanent. Els factors de caràcter institucional, com ara canvis en l’estructura de l’organització o bé en els recursos humans, materials i econòmics dedicats són també elements que impacten en la preservació a llarg termini.

La UAB es compromet a dedicar esforços i assignar recursos per preservar aquests documents amb l’objectiu que siguin accessibles en el futur, i n’encarrega la gestió al Servei de Biblioteques i al Servei d’Informàtica. La preservació digital és un procés que cal actualitzar per adaptar-lo als canvis de l’entorn i que s’integra amb les altres polítiques institucionals pel que fa a pressupost, personal i planificació. Aquesta política inclou tant les accions de preservació a llarg termini, amb l’objectiu d’assegurar la permanència i accés al contingut dels documents digitals, com les accions que es fan a curt termini per anticipar, prevenir, detenir o retardar el deteriorament de les obres digitals.

Comparteix