Cercabib: Eina única de recuperació d'informació al CRAI de la UB

Cercabib: Eina única de recuperació d’informació al CRAI de la UB

Després d’un període de prova, el CRAI de la Universitat de Barcelona ha posat en funcionament, de manera definitiva i amb totes les seves prestacions, la seva nova eina de recuperació d’informació: Cercabib.

Cercabib permet cercar des d’un únic punt i de manera simultània, a tots els recursos d’informació del CRAI al marge de suport, tipologia o ubicació del recurs: catàleg; bases de dades, llibres electrònics i revistes electròniques; i dipòsits digitals de la UB. Aquesta innovació permet millorar el procés de trobar la informació i també incrementa la visibilitat de tots els recursos del CRAI.

Les novetats principals són:

  • Caixa de cerca única integrada al web del CRAI.
  • Cerca més fàcil i intuïtiva. Els resultats es presenten de manera uniforme, independentment del format (llibres, articles de revista, tesis doctorals …).
  • Accés al text complet més ràpid a través de botons fàcilment visibles.
  • Disseny més actual i adaptable a qualsevol dispositiu mòbil.

Cercabib és un fruit del treball conjunt amb la resta biblioteques del CSUC.

Trobareu més informació sobre el Cercabib al web del CRAI de la UB.

Comparteix