Participació oberta en la preparació per a la compra conjunta de gas

Participació oberta en la preparació per a la compra conjunta de gas

El CSUC ha començat ja les feines de preparació de la compra de gas per a les universitats i centres de recerca.

De moment, s’ha iniciat la fase de recopilació d’informació de consum de cada institució que hi vol participar. Aquest grup de treball està integrat pels mateixos participants del grup de compra UAB-2013, 13 institucions amb 243 punts de subministrament i un consum agregat de 90.158 MWh, per un import anual estimat de 5,4 M€ (IVA inclòs).

La participació en aquest grup de compra està oberta a noves institucions que s’hi vulguin afegir. Els interessats han de contactar amb l’Àrea de Compres Conjuntes del CSUC (elena.parpal@csuc.cat). La primera reunió del grup serà el proper 3 de juliol i servirà per començar a definir l’estratègia de la compra i les millores respecte als plecs anteriors.

Aquesta serà la segona experiència de compra conjunta realitzada pel CSUC, després que l’octubre de 2013 s’obrís la licitació per a la contractació centralitzada de la comercialització per al subministrament d’energia elèctrica per a 16 institucions per un import anual de 14,4 M€ (IVA exclòs).

La contractació conjunta de l’energia elèctrica ha estat molt beneficiosa, ja que s’han obtingut estalvis del 35% en la part de preu corresponent al mercat, que a conseqüència de l’increment del 3% en la part regulada ha suposat un 20% d’estalvi fins al juny. Per al conjunt de l’any està previst un estalvi via preu de fins a un 10% per al conjunt de l’any (1,5 M€). Addicionalment la bona gestió del personal de les universitats ha aconseguit més estalvi amb la reducció del consum i optimització de la potència contractada.

Comparteix