1.000 tesis de la UPF, al TDX

1.000 tesis de la UPF, al TDX

S’ha afegit al portal de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) la tesi número 1.000 de la Universitat Pompeu Fabra.

Es tracta d’una tesi del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge que porta per títol, Verb Meaning and Combinatory Semantics: A Corpus Based Study of Spanish Change of State Verbs, i ha estat escrita per Alexandra Anna Spalek i dirigida per Louise McNally i Sergi Torner Castells. La podeu consultar aquí.

La tesi 1.000 de la UPF parteix de l’observació que els verbs tenen uns paradigmes combinatoris molt rics, per plantejar la pregunta sobre el paper que exerceix la combinatòria predicat-argument tant en el significat dels verbs com en el procés de construcció del significat composicional. Es duen a terme tres estudis de cas corresponents a altres tants verbs de canvi d’estat, congelar, trencar i tallar, en els quals es presenta una rica col·lecció de dades que es discuteix a la llum del coneixement que proporcionen els estudis de lingüística teòrica.

El repositori TDX compta amb més de 17.000 tesis dipositades per les institucions participants i més de 60.000 de consultables d’altres universitats de la resta de l’Estat emmagatzemades en altres repositoris que proveeixen les metadades amb el mateix protocol estàndard que el TDX.

També podeu llegir la notícia completa que ha difòs la UPF.

Comparteix