Mini enquesta sobre Humanitats Digitals a les biblioteques de recerca europees

Mini enquesta sobre Humanitats Digitals a les biblioteques de recerca europees

El grup de treball d’Humanitats Digitals i Patrimoni Cultural Digital de LIBER (LIBER’s Digital Humanities and Digital Cultural Heritage) prepara una enquesta per a tota la comunitat de LIBER per obtenir una comprensió més àmplia del món de les Humanitats Digitals (Digital Humanities, DH) a les biblioteques de recerca europees.

Per preparar-la, LIBER ha recollit informació de moltes maneres, incloent-hi una mini enquesta dels propis membres del grup de treball. Les seves respostes proporcionen informació sobre com organitzar l’enquesta més gran i alhora, que serveixen com a casos d’ús institucionals de les DH.

La mini enquesta es va dur a terme després de la reunió del grup de treball, el passat 10 d’abril, i es va tancar just després de la Conferència Anual de LIBER, que va tenir lloc al juliol. En total, es van rebre 22 respostes.

Cinc biblioteques van demanar mantenir les seves aportacions dins el grup de treball. Trobareu els principals resultats de les seves respostes representats en gràfics. Les altres 17 biblioteques van acordar compartir els seus resultats, que es poden descarregar a través de la comunitat Zenodo de LIBER.

Comparteix