Quatre noves col·leccions especials incorporades al CCUC

Quatre noves col·leccions especials incorporades al CCUC

Durant els mesos de juliol i agost, s’ han incorporat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) les següents col·leccions especials:

Universitat de Barcelona (UB)

Ramon Llull i lul·lisme: Aquesta col·lecció és una mostra de l’evolució i difusió de les obres publicades de Ramon Llull i del lul·lisme des del segle XVI a finals del XVIII. Les biblioteques dels convents de Barcelona comptaven amb nombroses obres impreses de l’autor mallorquí amb les consegüents còpies, interpretacions i corrents que es van generar al voltant de la seva figura. La biblioteca de la UB, receptora d’aquestes col·leccions arran de les lleis desamortitzadores dels béns eclesiàstics, es va convertir en una de les més ben dotades. La biblioteca de Sant Francesc de Paula de Barcelona, de l’orde dels mínims, és d’on han arribat més impresos lul·lians, sobretot dels segles XV i XVI. La segueix la Biblioteca Mariana dels franciscans del convent de Sant Francesc d’Assís, sobretot pels impresos del segle XVII i XVIII. Tanmateix, es troben obres de Llull repartides per gairebé totes les altres biblioteques conventuals de la ciutat.

Catàlegs de biblioteques de convents: col·lecció formada per alguns dels catàlegs de les biblioteques dels convents que, arran de les lleis desamortitzadores, van integrar-se a biblioteca de la UB. De moment, es recullen els catàlegs de les biblioteques més representatives com la Mariana del convent de Sant Francesc d’Assís (Vol 1 – Vol 2), del Carme, de Sant Josep, de Santa Caterina, de la Mercè i de Santa Madrona, entre altres. És una col·lecció fonamental tant per conèixer l’abast i naturalesa dels fons, com per estudiar la circulació del llibre a Barcelona en època moderna. El fet que algunes d’aquestes biblioteques fossin públiques i dipositàries de col·leccions privades, a més, transcendeix el caràcter purament conventual i en fan un referent per a estudiosos de la història de la lectura a la nostra ciutat. Per últim, esdevenen una eina indispensable a l’hora de treballar les procedències de la col·lecció patrimonial del CRAI Biblioteca de Reserva. El nombre total de catàlegs que es conserva és de 57, per la qual cosa, la col·lecció s’anirà augmentant progressivament.

Universitat de Girona

Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona: Recull de documents pertanyents a l’arxiu de Sant Daniel, així com de Santa Maria del Mar, Santa Margarida de Roses i Valldemaria. Les tipologies documentals que inclou són: actes de dret privat (assignacions de rendes, donacions, heretaments, testaments, vendes, etc.), actes de dret públic (contenciosos i sentències, processos), actes de dret administratiu (privilegis reials, privilegis papals, dispenses i peticions al papa), actes institucionals del monestir (processos d’elecció) i actes de dret senyorial (homenatges i actes de fer-se persona pròpia i capbrevacions i reconeixements de ser persona pròpia).

Universitat Pompeu Fabra

Correspondència de Bonaventura Carles Aribau: Bonaventura Carles Aribau (Barcelona,  1798-1862) va ser escriptor, economista, taquígraf i polític. Va ocupar diversos càrrecs al Ministeri d’Hisenda. Va ser un dels capdavanters del moviment de la Renaixença i un dels introductors del romanticisme a Catalunya. El fons conté correspondència rebuda i enviada a diferents personatges i un informe sobre el deute públic de l’estat espanyol juntament amb la necessitat d’una desamortització.

Podeu consultar totes les col·leccions especials catalogades directament al portal de les col·leccions especials.

Comparteix