Tret de sortida per al nou servei d'escriptoris virtuals (VDI) al núvol per a les universitats catalanes

Tret de sortida per al nou servei d’escriptoris virtuals (VDI) al núvol per a les universitats catalanes

El 13 de setembre ha tingut lloc la primera reunió de posada en marxa del nou servei d’escriptoris virtuals (VDI) al núvol per a les universitats catalanes.

Aquest servei consorciat, que s’inicia amb una primera fase amb més de 1.000 escriptoris virtuals, té per objectiu facilitar la mobilitat i millorar l’accés als diferents col·lectius d’usuaris de les universitats (PAS, PDI, estudiants…) als serveis que la universitat posa a la seva disposició, des de qualsevol lloc i dispositiu.

També pretén millorar el desplegament i gestió de les sales amb ordinadors, de sobretaula o portàtils, actualment disponibles a les aules, les aules d’accés lliure, les biblioteques, els laboratoris, etc. de les universitats. Per últim, el nou servei VDI vol optimitzar i flexibilitzar la gestió d’aplicacions per als diferents llocs de treball.

L’empresa proveïdora és Unified Cloud Services (UCS), adjudicatària de la licitació del servei, al esdevenir la millor oferta qualitat-preu i ajustar-se al plec i als requeriments sol·licitats. Així, per un import de 262.416,00 € (IVA exclòs) UCS oferirà el servei sota la coordinació del CSUC a les universitats participants durant un període de quatre anys.

El nou servei de VDI al núvol ofereix diverses modalitats: escriptori virtual no persistent, d’ús general sense personalització; escriptori virtual persistent, d’ús general amb personalització d’aplicacions i possibilitat de guardar les dades i configuració de l’usuari; escriptori virtual amb ús de GPU (Graphics Processing Unit) i sessió virtual no persistent, d’ús general sense personalització. Està integrat amb el servei de federació d’identitats per la comunitat universitària i de recerca catalana (UNIFICAT) per autenticar i autoritzar els usuaris de les universitats usuàries, de manera individual o per rols. A més, és compatible amb els principals sistemes operatius i es te previst integrar el servei amb servei Virtlabs com a mercat d’aplicacions universitàries.

D’altra banda, també permet la definició de maquetes i vincular-les amb els perfils i polítiques que les universitats determinin, així com la gestió, per part de les universitats, tot el seu cicle de vida: definició, implementació, documentació i lliurament. El model del servei és de pagament per ús real, amb la possibilitat d’incrementar i reduir el número d’escriptoris virtuals a cada universitat ja sigui de forma temporal o permanent.

Amb la posada en funcionament d’aquest nou servei consorciat els usuaris de les universitats guanyen en mobilitat i seguretat mentre que les pròpies universitats ho fan en disponibilitat, flexibilitat i estalvi.

Universitats participants:

  • Universitat de Barcelona (UB)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Universitat Pompeu Fabra (UPF)
  • Universitat de Lleida (UdL)
  • Universitat de Girona (UdG)
  • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Comparteix