La Unió Europea permetrà aplicar un IVA reduït a les publicacions digitals

La Unió Europea permetrà aplicar un IVA reduït a les publicacions digitals

El 2 d’octubre, el Consell de ministres d’economia de la Unió Europea (ECOFIN) ha acordat atorgar als països membres de la UE la competència per poder ampliar a les publicacions digitals les taxes reduïdes d’IVA que s’apliquen a les publicacions en format físic.

Actualment, la normativa comunitària només permetia als països de la Unió reduir aquest impost a una sèrie d’articles taxats. Tot i que els Estats poden sol·licitar excepcions a aquesta regla, necessiten el permís unànime dels seus socis del Consell.

És important recalcar que aquesta decisió no obliga a reduir els impostos que graven el consum de publicacions digitals, sinó que deixa la decisió en mans dels governs de cada país que han d’optar per mantenir l’IVA amb el qual fins ara es gravava als llibres i publicacions electròniques, el 15% aplicar el tipus reduït del 5%, el superreduït (inferior al 5%) o, fins i tot, la taxa 0. Però aquesta mesura té, a la vegada, dues condicions. En primer lloc, la taxa aplicable ha de ser com a mínim la mateixa que s’aplica a cada país a les publicacions en paper. En segon lloc, la condició per poder aplicar aquesta mesura és que es tracti de mitjans digitals on no hi predominin ni la música ni els vídeos.

En l’actualitat, a l’Estat espanyol, les publicacions digitals són gravades amb un 21% d’IVA mentre que aquest mateix impost per a les publicacions en paper és del 4%. Des del govern espanyol, encara no hi ha una posició sobre si s’ha d’aplicar la mesura, en quin percentatge i quan s’aplicarà. L’Estat espanyol és un dels països que tenen el preu mitjà més alt per als llibres digitals de la Unió Europea.

Font: PublishNews

Comparteix