Reunió de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya

Reunió de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya

El 27 de juny ha tingut lloc una reunió de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya (CAC). En aquesta reunió s’ha presentat i aprovat la “Guia d’aplicació d’ús de metadades Dublin Core” i s’ha acordat la seva publicació conjunta entre la Biblioteca de Catalunya (BC) i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC).

S’han fet propostes per a la futura implementació de les RDA. S’ha acordat també la creació d’una subcomissió tècnica de treball que estudiarà els passos a fer abans de la implementació d’aquestes noves normes de catalogació, proposarà un calendari d’implementació i farà un seguiment del nou format BIBFrame. Hi va haver consens en acordar que la implementació es podria realitzar al llarg de l’any 2016 tot i que no caldria que tothom ho fes a la vegada.

La Comissió Assessora de Catalogació (CAC), que va acordar l’octubre de 2001 el pas al format MARC 21, és l’òrgan consultiu de la Biblioteca de Catalunya en matèria de catalogació bibliogràfica i les seves funcions són:

  • Estudiar i proposar l’adaptació de les normes catalogràfiques internacionals a les necessitats i característiques del sistema bibliotecari de Catalunya.
  • Proposar l’ordre de prioritats en les tasques d’adequació de la normativa de catalogació bibliogràfica.
  • Coordinar les actuacions de les entitats que són representades en entorns bibliotecaris de fora de Catalunya.

Formen part de la CAC representants de la BC, de biblioteques universitàries, del CSUC, del sistema de lectura pública, de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, de biblioteques especialitzades i del COBDC.

Comparteix