Nova versió de l'eina per crear i gestionar plans de gestió de dades de recerca

Nova versió de l’eina per crear i gestionar plans de gestió de dades de recerca

El passat mes de març, el Digital Curation Center (DCC) i la University of California Curation Center (UC3) van publicar el programari DMPRoadmap després d’haver treballat estretament amb diferents stakeholders per millorar l’eina que dóna suport a la creació de plans de gestió de dades.

Aprofitant aquest canvi de versió, l’eina Research data management plan – Pla de gestió de dades de recerca de les Universitats de Catalunya ha redissenyat la seva imatge gràfica i, a la pàgina principal, es poden consultar el nombre d’usuaris registrats, els plans i les institucions que participen a l’eina, així com un carrusel amb 10 pràctiques a seguir per crear un bon pla de gestió de dades.

D’altra banda, entre les funcionalitats que ofereix el nou programari, se’n destaca:

Per als usuaris:

  • Enllaçar el seu compte amb l’ORCID.
  • Demanar ajuda en el moment d’emplenar els seus plans de gestió de dades, si la institució ho permet.
  • Configurar-se les seves preferències de notificacions per correu electrònic.
  • Possibilitat de fer públic el pla de gestió de dades.
  • Consultar les pàgines web dedicades a la gestió de dades de recerca de la seva institució al submenú.

Per als administradors:

  • Personalitzar un submenú amb el logotip de la institució i enllaços a pàgines destacades, així com afegir un correu de contacte.
  • Generar i consultar les estadístiques sobre els usuaris registrats i els plans creats de la seva institució.
  • Rebre sol·licituds per oferir suport a l’hora de crear un pla.
Comparteix