L’ICS se suma a les universitats per obtenir condicions més avantatjoses en la contractació de l’energia elèctrica

L’ICS se suma a les universitats per obtenir condicions més avantatjoses en la contractació de l’energia elèctrica

L’Institut Català de la Salut (ICS), l’Institut d’Assistència Sanitària i Logaritme participen amb el CSUC en la subhasta d’electricitat, amb l’objectiu d’obtenir preus més baixos aprofitant les economies d’escala

Els nous contractes permeten mitigar l’augment del preu de l’electricitat que s’ha produït durant els darrers mesos i suposaran a l’ICS un estalvi mínim de mig milió d’euros en la factura de la llum d’aquest any

L’Institut Català de la Salut (ICS) s’ha sumat al grup de compra d’energia del CSUC per contractar l’energia elèctrica dels seus centres sanitaris a un preu més baix. Després de realitzar un procés de licitació obert a totes les empreses proveïdores, l’empresa adjudicatària ha estat Endesa, que s’ha compromès a subministrar energia d’origen renovable a tots els centres que s’inclouen en la licitació. Aquest ha estat un requisit que el grup de compra ha fet constar en el plec de condicions.

La contractació inclou el servei de baixa tensió per a 440 punts de subministrament situats en consultoris locals i centres d’atenció primària (CAP) mitjans i petits, i el servei de mitja tensió per a 51 punts situats en CAP grans i hospitals. El nou contracte suposa d’entrada un estalvi anual mínim de 500.000 euros per a l’ICS, en un moment en què l’electricitat puja de preu.

L’adjudicació del subministrament s’ha dividit en dos lots: un, corresponent al servei de baixa tensió, i un altre, al de mitja tensió. En els dos casos, el procés s’ha realitzat en modalitat de subhasta, i els contractes són vigents fins al desembre de 2019. El lot de baixa tensió s’ha determinat a un preu fix i el de mitja tensió, a un preu variable.

El director de Gestió de l’ICS, Miquel Arrufat, destaca que “la licitació ha estat molt atractiva per a les empreses subministradores pel volum que s’ha tret a concurs i, alhora, ha permès obtenir condicions molt avantatjoses a les entitats que formen part del grup de compra”.

A més de l’ICS, també han participat en la licitació del CSUC l’Institut d’Assistència Sanitària (l’empresa pública que gestiona l’Hospital de Santa Caterina de Salt, diversos consultoris locals i CAP, centres sociosanitaris i dispositius de salut mental de les comarques de Girona) i l’empresa pública de logística Logaritme.

Comparteix