La URV usa el servei de votació electrònica del CSUC per a les seves eleccions al Claustre

La URV usa el servei de votació electrònica del CSUC per a les seves eleccions al Claustre

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha convocat eleccions al Claustre Universitari i de representants del PAS a la comissió de coordinació del Campus Terres de l’Ebre a través de votació exclusivament electrònica per mitjà de la plataforma d’e-Vot que gestiona el CSUC.

Des del 26 d’octubre i fins a les 13 hores del dia 30 d’octubre, es pot votar electrònicament en 24 de les 91 circumscripcions a les eleccions al Claustre, que són les que tenen més candidats que escons a cobrir.

La votació es du a terme electrònicament des de qualsevol ordinador amb independència de la seva ubicació. No obstant això, també s’han habilitat ordinadors als CRAI de cada campus o centre de la URV perquè s’hi pugui votar el mateix dia 30 d’octubre. Per votar cal accedir al portal d’eleccions de la URV, on s’hi descriu com votar i les circumscripcions amb candidats.

La URV, juntament amb la UB, la UAB, la UPC, la UdG, la UdL, la UPF i la UOC, són usuàries de la plataforma d’e-Vot i la utilitzen per dur a terme processos electorals i consultes de forma electrònica, com ara les eleccions de Delegats de Curs o als Consells de Departament, entre d’altres.

La plataforma d’e-Vot s’allotja al clúster d’e-Administració del CSUC. Ha estat desenvolupada i adaptada a l’entorn universitari per l’empresa Scytl Secure Electronic Voting i esdevé una eina de votació còmode, ja que no cal desplaçar-se al lloc de votació el dia de les eleccions; més lliure, perquè permet votar amb antelació des de qualsevol ordinador amb connexió a la xarxa; més fàcil, ja que guia al votant per tot el procés de votació, i més segura, perquè permet la privacitat absoluta del votant, la integritat del vot i la possibilitat de verificació per part dels votants del correcte tractament del vot.

Font: URVActiv@

Comparteix