El CSUC-CSIRT, membre del grup de treball TF-CSIRT-Futures Review de Géant

El CSUC-CSIRT, membre del grup de treball TF-CSIRT-Futures Review de Géant

L’Equip de Resposta a Incidents de l’Anella Científica (CSUC-CSIRT) participa dins el grup de treball TF-CSIRT-Futures Review de Géant.

El TF-CSIRT-Futures Review té per objectiu treballar en l’anàlisi de l’impacte de les diferents opcions d’evolució del fòrum internacional d’equips de resposta a incidents de seguretat (TF-CSIRT) i dels seus serveis, com ara el servei Trusted Introducer, que ara es troba sota la direcció de Géant, i que ajuda els equips de resposta a incidents, com el CSUC-CSIRT, a coordinar-se millor i així augmentar la seguretat general responent més ràpid a atacs i noves amenaces.

Comparteix