La Infraestructura com a Codi: Terraform amb OpenNebula

La Infraestructura com a Codi: Terraform amb OpenNebula

La Infraestructura com a Codi (IaC) està canviant la manera com es despleguen els serveis.

L’arribada d’eines com Ansible, Puppet, SaltStack i Chef han permès als administradors de sistemes mantenir una infraestructura modular i automatitzable. Una altra d’aquestes eines és Terraform.

Terraform és una aplicació de desplegament que es basa en el paradigma d’IaC. A més, és una eina de composició multipropòsit: compon múltiples nivells (SaaS / PaaS / IaaS) que permet codificar la pròpia infraestructura segons les necessitats del servei i fer-ho de manera agnòstica a l’entorn cloud on s’executi.

En combinació amb OpenNebula, Terraform pot ser una eina sorprenent, ja que gràcies al seu concepte de plantilles permet desplegar màquines virtuals de forma transparent en diferents proveïdors de serveis al núvol, com ara AWS, Azure o en infraestructures pròpies.

Al web d’OpenNebula trobareu un tutorial, desenvolupat pel CSUC, on la Plataforma com a Servei (PaaS) Rancher es desplega de forma automàtica amb Terraform i RKE.

D’altra banda, en el propera OpenNebula Conference, que tindrà lloc el 12 i 13 de novembre a Amsterdam, el CSUC hi participarà amb la ponència Hybrid Clouds: Dancing with “Automated” Virtual Machines que aportarà més informació i un cas d’ús d’IaC en les últimes eines de la metodologia DevOps (desenvolupament i operacions), com ara Jenkins, Terraform, Ansible i OpenNebula.

Comparteix