Presentació de la Guia sobre compra verda i socialment responsable

Presentació de la Guia sobre compra verda i socialment responsable

El 6 de novembre, ha tingut lloc a la Sala d’Actes del Palau Robert la Jornada de Compra verda, organitzada pel Dept. de Territori i Sostenibilitat i l’Institut Sindical de Treball Ambient i Salut (ISTAS/CCOO) i que ha comptat amb la participació del CSUC.

La contractació pública, que representa aproximadament el 20% del PIB, ha esdevingut una eina estratègica per promoure polítiques públiques ambientals i socials, i per incentivar la innovació. El paper de la contractació pública com a instrument dinamitzador del mercat s’ha reforçat amb l’aprovació de les noves directives i la Llei de Contractes del Sector Públic.

Des del sector privat, moltes empreses han implementat polítiques de responsabilitat social corporativa que tenen en compte la compra amb criteris socials i ambientals. El fet que des del sector privat no hi hagi tantes restriccions normatives fa que es puguin definir les característiques dels productes i dels serveis i les pautes de selecció dels proveïdors de forma més directa.

A la jornada s’ha presentat la Guia de compra verda i socialment responsable d’ISTAS/CCOO i d’ECOEMBES i també s’han mostrat exemples pioners d’ambientalització de la compra d’administracions i d’empreses catalanes.

En aquest sentit, el CSUC ha intervingut en la taula rodona dedicada a la compra verda en les administracions públiques. En concret, Elena Parpal, directora de Compres Conjuntes del CSUC, ha explicat la compra conjunta d’energia del CSUC com a cas d’èxit de compra consorciada d’energia, que a més de proporcionar un estalvi significatiu també esdevé una compra responsable, en exigir a l’adjudicatari una reserva d’energia d’origen 100% renovable per als subministraments.

Comparteix