Celebrat el curs sobre l'entorn de treball i les eines del servei de Supercomputació

Celebrat el curs sobre l’entorn de treball i les eines del servei de Supercomputació

Amb motiu de la posada en producció del nou maquinari de supercomputació del CSUC, del 12 al 14 de novembre, ha tingut lloc un curs introductori per tal de presentar als usuaris del servei les noves eines de desenvolupament disponibles i les principals característiques del nou entorn de treball.

El curs ha constat de tres sessions dedicades a les últimes eines de desenvolupament d’Intel disponibles, compiladors (ifort, icc, icpc), llibreries MPI, debuggers (Vtune, DDT, Intel Trace Analyzer) i profilers (Advisor, Gprof). També s’ha presentat el nou gestor de cues Slurm i les seves principals característiques (enviament i monitoratge de treballs, cues/particions, treballs interactius, etc).

Durant les sessions, que ha impartit Christophe Berthelot, d’Atos, la quinzena d’assistents han pogut aprofundir en el coneixement de les eines necessàries per treure el màxim rendiment de la nova infraestructura de supercomputació del Consorci.

El nou maquinari de supercomputació s’ha adquirit amb el cofinançament de:

Comparteix